Эрхийвч
5-10см урттай,
3-4см єргєнтэй, 0.5 см зузаантай.
Эвэр болон металлаар хийгдсэн.
10$
[Захиалах]