Хоромсог саадаг.

Хилэн болон хиймэл арьсаар хийсэн. Арьсаар нь хээ уралсан гоёлтой.
Хоромсог саадаг нь хамт
Насанд хvрэгчдийнх
70$
[Захиалах]